خدمات فنی

برق

یکی دیگر از خدمات مهم و مفید قابل ارائه در زمینه برق انواع غبارگیرها است. این موارد شامل عیب یابی، نوسازی و یا تغییر طرح با هدف بهبود و بروزرسانی تجهیزات و یا تبدیل تابلوهای قدیمی با تابلو با کنترل PLC می باشد، بطوری که می توان اطلاعات را نیز از راه دور از طریق شبکه و اینترنت دریافت نمود.  

مکانیک

سال ها تجربه بعنوان پشتوانه ارزشمند این شرکت در زمینه ساخت، نصب، تعمیر و راه اندازی تجهیزات غبارگیر می باشد.تجارب بسیار و کادر مجرب و توانای این شرکت آمادگی هرگونه خدمات اعم از طراحی، ساخت، نصب، افزایش ظرفیت و حتی مشاوره جهت انتخاب بهینه را دارد.

فرآیند

مهمترین عامل موثر در طول عمر قطعات و جلوگیری از صدمات شدید به تجهیزات انواع فیلتر، بهره برداری مناسب و بهینه از فیلتر می باشد. یکی از توانمندی های خوب ومفید این شرکت بررسی فرآیند و انتخاب بهینه طراحی قبل از ساخت می باشد. همچنین برای فیلترهای در حال کار امکان ممیزی فنی و تهیه و تدوین راه کارهای عملی جهت بهبود شرایط و بهبود عملکرد فیلتر وجود دارد.

افزایش نرخ موفقیت با ما

ارزیابی های انجام شده و راه حل ارائه شده در قالب گزارش کاملی شامل وضعیت فعلی کارخانه و فیلتر به همراه دیاگرام ها و نتایج اندازه گیری های انجام شده ارائه می شود. این گزارش و راه کارهای ارائه شده درآن می تواند توسط گروه تعمیرات شرکت شایان طرح و یا گروه تعمیرات خود کارخانه مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی های انجام شده و راه حل ارائه شده در قالب گزارش کاملی شامل وضعیت فعلی کارخانه و فیلتر به همراه دیاگرام ها و نتایج اندازه گیری های انجام شده ارائه می شود. این گزارش و راه کارهای ارائه شده درآن می تواند توسط گروه تعمیرات شرکت شایان طرح و یا گروه تعمیرات خود کارخانه مورد استفاده قرار گیرد.

 • بدینوسیله این شرکت مراتب رضایت خود را از اجرای پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی بگ هاوس کوره – مواد خام خط 3 سیمان اصفهان که اولین فیلتر بگ هاوس کوره – مواد خام با طراحی داخلی بوده، که با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر انجام گردیده است را اعلام می نماید.

  تلاش مستمر و فعال جنابعالی و همکاران آن شرکت محترم در این پروژه را ارج نهاده و توفیق روز افزون برای آن شرکت محترم در اجرای سایر پروژه ها و ارائه خدمات شایسته به صنایع کشور را آرزومند است.

  بهرام پرورش

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

  سیمان اصفهان

  سیمان اصفهان

  designation

پروژه های جاری